Dansk metode for å produsere snø!

Danskene, som ikke kan hevde at de er “født med snø under beina”, har funnet en hittil ukjent metode for å lage snø. Naturlig snø vel og merke. Såkalt “villsnø”.

Mange husker tåkeproblemene på Fornebu og hvordan de, når det ble for ille, ble forsøkt løst ved at man sendte opp et lite fly som strødde tørris i området. De små tørriskornene førte til at vanndråpene i tåka krystalliserte til is og sne, som så dalte ned som et menneskeskapt mirakel på alle som ventet på forsinkete avganger eller ankomster. Nå har danskene funnet en langt mindre ressurskrevende og mere effektiv metode. Metoden ble demonstrert i fullskala denne uken.                                                                                                                                           

                                                                                                                Resultatet av danskenes fullskalaforsøk denne uke:

Hva er det så danskene har gjort? Jo, de har sprayet relativt små doser med pepperspray,  ikke med fly, men i ansikthøyde,og effekten har vist seg å være formidabel. En kilde, som av forståelige årsaker vil være annonym, innrømmer at de både skal gå litt ned på doseringen, samt varsle sine naboland når de skal gjenta fullskalaforsøket. “Danmark er jo et lille land og vi kan jo ikke opptre slik at vi skaper unntakstilstand i store deler av nordeuropa bare fordi vi ønsker oss litt julesnø”, sier vår hjemmelsmann. “Er det, noe i ryktene om at Danmark nå vil satse på å få på beina (ufrivillig artig formulering der) et lag i langrenn, nå når dere kan ta  kontroll på elementene?”, spør vi.  “Jeg liker slett ikke formuleringen kontroll på elementene, og ut over det har jeg ingen kommentar” svarer vår mann på en dårlig linje hvor vi kan høre snøplogene dundre forbi i bakgrunnen.

Leave a Reply