Hva er det med NRK Trøndelag i dag?

Irritert!!

Slendrian? Ja, for sløvsinn vil jeg ikke beskylde nyhetsoppleserne i NRK Trøndelag for å ha.

1. ” (…) den ulovlige smuglingen”    

2. ” Salget av Anne B. Ragdes bøker Berlinerpoplene, selger mere”

Hvis ikke NRK  skal ha en oppdragende rolle når det gjelder språk, hvem skal ha det da?

Leave a Reply