Dagens sitat:

“Somme tider slår det meg at vi venter oss for meget av julen. Vi prøver liksom å presse inn i den alt det vi er kommet på etterskudd med av kjærlighet og vennlighet i resten av året”   (ukjent)

God Jul, for pokker!

Leave a Reply