Dagens sitat. – Om journalistikk.

Noen ganger er sporten best på kulturdelen av Adressa:

Journalistene solet seg også bleke og feite i skyggen av Petter, som simpelthen er for stor til å la seg trykksverte ned i tabloidformat

(Petter T. Stocke-Nicolaisen)

Leave a Reply