Matmakt. Ser vi allerede en effekt?

Det ikke så alt for mye omtalte Matmakt-utvalget ble satt ned av Landbruks- og matministeren i februar. Grunnene til at dette, slik jeg oppfatter det, har fått lite oppmerksomhet hos Kari & Ola kan være så mange. OL -effekten skal ikke glemmes.

Utvalget skal bland annet se på :  

“Status og utviklingstrekk mht. forbrukerpriser og vareutvalg for mat solgt gjennom dagligvarekjedene i Norge, herunder internasjonal sammenlikning”.
 
Ikke før var Einar Stensnæs blitzet inn av jounalistene, ble det aktivitet i bransjen. Jeg finner det nokså oppsiktsvekkende at alle “de tre store”, Coop, Norgesgruppen og Rema, i løpet av den siste måneden har satt ned sine priser på et bredt utvalg av matvarer, under vignetten: “Nye, enda bedre faste priser”. Det er med andre ord ikke snakk om tilbud, men priser de skal holde over tid. Og varene som omfattes av dette, er innenfor et så bredt spekter at det er liten grunn til å tro at det er en leverandør eller to som skal ut for å ta markedsandeler.
 
“Nye” faste priser har for en rekke produkter falt med mellom 10 og 35% !! Hva kan ha skjedd?
 
Jeg tror at matmaktutredningen bl.a. vil blottstille de marginene detaljleddet tar, takket være ikke bare sin dyktighet, men også sin posisjon som oligopolist. (aktør i et marked som er delt mellom et fåtall, hver for seg relativt store, aktører). Da føles det sikkert litt mindre skummelt for Ole Robert og gutta å være litt i forkant.
 
I morgen blir det indrefilé. Nedsatt 37,8 %. Konkurranse og næringspolitikk kan få artige effekter. Bon appetite!
 

 

Leave a Reply