Adressa i dag: om rovdyrproblematikken…

Adressa har fulgt to stortingspolitikere, som har fulgt en sauegjeter, som har fulgt sauene på beite. Bakgrunnen er at de folkevalgte skal få oppleve bjørnens herjinger. De har tilsynelatende hatt en fin dag. Været kunne knapt vært bedre. Så spørs det hvilket inntrykk Adressas  reportasje legger igjen hos leserne (velgerne) via følgende kunnskap:

” Våg (gjeteren, min anm.) har fått tilskudd til å gjete sauene oppe på fjellet to dager i uka, da bjørnen foretrekker å luske nede i skogen”

Her snakker vi antakelig om ny bjørnekunnskap som vil kunne gjøre vår sameksistens med rovdyra mye enklere. Når vi vet hvilke to dager pr uke hvor bjørnen ønsker å befinne seg i skogen, burde vi i områder med stor bjørnefare snart kunne tilpasse skolerutene slik at vi kun slipper våre søte små på skoleveien de dagene bjørnen har andre ting på agendaen enn å sikle rundt skoleveien. Kanskje må man da feks ha skolefri på tirsdag og skoledag på søndag, men det kan jo stå om liv!

Leave a Reply