Märtha blir nok ikke alene på markedet. Om å snakke med de døde…….

Det er nok ikke bare Märtha som kan snakke med døde viser det seg. Personlig har jeg vært sterkt i tvil om noen virkelig har denne evnen, men nå er tvilen hos meg forduftet som en uvøren kattepote på varm steikeplate.

Fredag morgen demonstrerte en rekke trønderske bilister sine glattkjøringsferdigheter over store deler av regionen. Riktig nok var størsteparten av deltakerne enten kvinner eller sjåfører med etnisk opprinnelse fra Frøya, eller Tang-Trøndere som vi sier. Og naturligvis måtte NRK´s Karin Jektvik lage et innslag på en slik begivenhet.

En sliten sjåfør på en bergingsbil ble utsatt for Jektvik som intervjuet han om det hadde vært mange utforkjøringer, spesielt glatte partier og så videre. Litt mere dybdejournalistikk var ikke av veien (ups. ufrivillig ordspill) og Jektvik fulge opp med følgende “Ka sei dæm forulykka da?” *……. Og, sjåføren kunne svare for seg han. Er nok ikke lenge til han starter egen Engleskole 🙂

* en oversettelse for de av dere som ikke er så heldige å nyte trønderdialekten til daglig: Hva sier de forulykkede da?

4 thoughts on “Märtha blir nok ikke alene på markedet. Om å snakke med de døde…….”

  1. Siden det finnes bare en Karin Jegtvik i NRK regner jeg med det er meg du sikter til, Willy. Men denne saka har jeg aldri laga. Dermed har jeg heller aldri stilt dette spørsmålet.
    Artig innlegg, men bedre research hadde ikke skada..

  2. Da beklager jeg det Karin. Kanskje du kan opplyse meg hvem som laget innslaget? Hjelper meg litt i researchen på den måten. På forhånd takk!

  3. Dessverre. Jeg har søkt i lokalarkivet vårt, men finner ingen saker/direkterapporter om dette temaet.. Sikker på at det var i NRK Trøndelag du hørte dette?

Leave a Reply