Stein Lier-Hansen tørr der andre tier!

Undertegnede har ved flere anledninger uttrykt seg nokså harselerende over vår energipolitikk. Den helt spesielle holdningen når det gjelder eget bruk av den svært så fossile energibæreren naturgass, har vært sentral.

I dagens Adresseavisen har Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Energi et innlegg hvor han tar for seg OED’s håndtering av Industrikraft Møres forslag til gasskraftverk, med rensing, på Elnesvågen utenfor Molde. Stein Lier-Hansen sier bl.a. “Det framstår også som et stort paradoks at myndighetene nå betaler den landbaserte industrien for at den skal redusere sitt strømforbruk og sin verdiskapning for at det skal finnes nok kraft til å pumpe norsk gass til utlandet. Gass som regjeringen har bestemt at vi ikke skal bruke selv” (av hensyn til den globale oppvarmingen… min kommentar)

Ja,ja. Ikke vanskelig å slutte seg til dette, og da er det ikke først og fremst det spesifikke prosjektet jeg tenker på, men holdningen som gjør at det er helt greit at en rekke andre nasjoner bidrar til den samme globale oppvarmingen ved at vi selger de norsk gass. (Mitt bilde på det samme paradokset har vært at avholdsfolk skulle tjene seg rike på å pushe alkohol.)

Desverre tror jeg ikke Lier-Hansens engasjement fører til annet enn en skuldertrekning hos våre sentrale beslutningstakere. Den politiske makten ligger ikke i LO, eller ute blant de som betaler mye for strømmen. Den ligger hos akademikere som lever sitt liv på 35 kvadrat i sentrale bydeler i Oslo.

For ikke alt for lenge siden presterte store deler av den såkalte Trønderbenken på Stortinget å være “forhindret” da temaet gasskraft i Trøndelag sist var oppe til behandling. Riktig nok var det fredag og sikkert greit å komme seg hjem til helga, men et slikt betydelig mannefall kan alle med interesse i problemstillingen lese som et utslag av partipisken.

Selv har jeg tidligere kjempet mange slag sammen med flere av disse for å kunne ta norsk naturgass i bruk i Midt-Norge. I ettertid er det lærerikt å se hva et sentralt toppverv kan føre til når det gjelder menneskelig transformasjon. Egne holdninger undertrykkes og ryggraden svekkes raskt, for etter hvert å forsvinne helt. Jeg forutsetter da naturligvis at  de ikke tidligere valgte å opptre som rene løgnere. ille tror selv ikke jeg om våre politikere.

En hilsen fra meg går til flere av disse, hvorav en av de i sin iver for å få gass inn Trondheimsfjorden prediket at han personlig skulle ta på seg dykkerutstyret for bidra til å finne en trygg rørtrasse 🙂 :

Feigt, eller kanskje vi heller skal si ynkelig? God helg!

Leave a Reply