Ferierefleksjoner 1

Bruker en øynene når en kjører E6 nordover, ser en at når en passerer en fylkesgrense, inntrer forandringer. Hvorfor er det slik at man i Nord-Trøndelag ikke samler sammen greiner og kvist for bortkjøring etter rydding langs veien, men det gjør man i Nordland?