One thought on “”

  1. Fine, og veldig riktige ord, om en flott og omsorgsfull dame! Var du under Borgnys vinger var du trygg!

Leave a Reply