Hjem

Om meg og denne bloggen:

 

En god kollega, Kristin, sa en gang til meg at

“du Willy, det eee myttji å tænk på, itj saint?”

Det var etter at jeg hadde lansert spørsmålet om “hvor vinden er når den ikke blåser”. Som pensjonist er det eneste jeg savner fra arbeidslivet å ha gode kolleger å plage med mine påfunn (sorry folks), og så begynte abstinensen å bli påtrengende. Så påtrengende at jeg bare måtte starte en blogg, min egen talestol, min egen blekke, en plass i kaffekroken.

Hvis du følger med på denne bloggen fremover kan du risikere å bruke en del av ditt liv på å ta del i litt av mitt liv.

Hvem er så jeg? Det skulle også jeg gjerne visst. En kortversjon kan være: “Frittgående Trønder med meninger om mangt og mange”. Mine meninger blir forhåpentligvis av mange oppfattet som sære. Ingen ting vil glede meg mere!

Tanker og subjektive meninger etter innfallsmetoden