Tag Archives: prinsesse Mârtha

Märtha blir nok ikke alene på markedet. Om å snakke med de døde…….

Det er nok ikke bare Märtha som kan snakke med døde viser det seg. Personlig har jeg vært sterkt i tvil om noen virkelig har denne evnen, men nå er tvilen hos meg forduftet som en uvøren kattepote på varm steikeplate.

Fredag morgen demonstrerte en rekke trønderske bilister sine glattkjøringsferdigheter over store deler av regionen. Riktig nok var størsteparten av deltakerne enten kvinner eller sjåfører med etnisk opprinnelse fra Frøya, eller Tang-Trøndere som vi sier. Og naturligvis måtte NRK´s Karin Jektvik lage et innslag på en slik begivenhet.

En sliten sjåfør på en bergingsbil ble utsatt for Jektvik som intervjuet han om det hadde vært mange utforkjøringer, spesielt glatte partier og så videre. Litt mere dybdejournalistikk var ikke av veien (ups. ufrivillig ordspill) og Jektvik fulge opp med følgende “Ka sei dæm forulykka da?” *……. Og, sjåføren kunne svare for seg han. Er nok ikke lenge til han starter egen Engleskole 🙂

* en oversettelse for de av dere som ikke er så heldige å nyte trønderdialekten til daglig: Hva sier de forulykkede da?

Dagens sitat. Idag: fra engleskolens pensum.

Linda Nilsen fra Bergensavisen har deltatt på Märtha Lysfontenes engleskole. Iflg hennes reportasje hevder Märtha at vår skytsengel, som vi ALLE har, kan ha vidt forskjellige former. En skygge, et lys, en farge eller en lukt.

Svein Egil Omdal i Adresseavisen har følgende kommentar som fortjener oppmerksomhet:

For oss som ikke var på kurset, kan det virke litt, skal vi si uvant, å spørre en lukt om hjelp,…”