Trondheim – My home town

Øvre Enkeltskillingsveita

Tanker og subjektive meninger etter innfallsmetoden